เพชรบุรี หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เพชรบุรี หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพชรบุรี หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เพชรบุรี หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เพชรบุรี Ø
หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164230 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 161611

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 เพชรบุรี เขาย้อย หนองปลาไหล
สนับสนุนงานซ่อมบำรุงด้านระบบไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำงานด้วยไฟฟ้าและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163404

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing Administrator

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing Administrator

งานประจำ : เงินเดือน 11000-13000

งานประจำ : 11000-13000 เพชรบุรี เขาย้อย หนองปลาไหล
1. รับตอบแชททุกแพลทฟอร์ทออนไลน์
2. สรรหาวิธีต่างๆในการกระตุ้น เพิ่มกำไรและยอดขายได้ ในทั้งทางออนไลน์
3. พูดคุย สอบถามความพึงพอใจ feedback ผลตอบรับจากลูกค้า
4. ทำงานเอกสารอื่นๆตามที่ได้
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155513

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 เพชรบุรี
ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในสถานประกอบการ
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155856

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 เพชรบุรี
ประจำที่ บริษัท มานิตย์ เจนดิกส์ จำกัต ถนพชรเกษม แขวงบางแค เขคบางแด กรุงเทพฯ
ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17 00 น (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดขอบ
งานด้านภาษีทุกตัว
2 ดูแลควบคุม บันทึก ตรวจอบ ใบสำคัญจ่าย งินสดย่อย เช็ค เงินคืน และเอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆ รวมถึงเอกสารลูกหนี้
3. ตรวจสอบ จัดเก็บใบเสร็จรับจำยเงินของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
4. จัดทำและตรวจสอบภงด.3, 53
5. ดูแลโปรแร
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155858

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. เพชรบุรี
หน้างานอยู่ ศาลายา

1. งานรับสินค้า
2. จัดเก็บสินค้า
3. เตรียมสินค้า เช็คความถูกต้อง และขึ้นสินค้าตามใบสั่งงาน
4. ทำความสะอาดสถานที่ทำงานก่อนและหลังการทำงาน

มีที่พัก น้ำ ไฟ ฟรี
อายุไม่เกิน 40 ปี
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155859

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 เพชรบุรี
ซ่อมบำรุงงานระบบ ไฟฟ้า ประปา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 157347

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการกุ้ง

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการกุ้ง

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 บ.

งานประจำ : 13,000 บ. เพชรบุรี เขาย้อย หนองปลาไหล
ดูแลการเลี้ยงกุ้ง
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159624

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการเพาะเลี้ยงปลา

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการเพาะเลี้ยงปลา

งานประจำ : เงินเดือน 13000 - 15000

งานประจำ : 13000 - 15000 เพชรบุรี เขาย้อย หนองปลาไหล
- รับผิดชอบงานดูแลพันธุ์ปลานิล/ปลาทับทิม
- บันทึกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในการเลี้ยงพันธุ์ปลานิล/ปลาทับทิม
- บริหารสภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงและทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159627

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

ตำแหน่งงานว่างMarketing Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เพชรบุรี เขาย้อย หนองปลาไหล
- วางแผนด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
- วางแผนกิจกรรมทางการตลาด
- รับผิดชอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
- ออกแบบโปรโมชั่นเพื่อสงเสริมการขาย
- รับผิดชอบในด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- สร้างโอกาสทางการตลาด
- วิเคราะห์และสรุปผลทางด้านการตลาด
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159622

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing Coordinator

ตำแหน่งงานว่างDigital Marketing Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน 13000 - 15000

งานประจำ : 13000 - 15000 เพชรบุรี เขาย้อย หนองปลาไหล
- ร่วมวางแผนกิจกรรมทางด้านการตลาด
- รับผิดชอบงานด้าน Visual and Viral Marketing
- ดูแล Website ของทางบริษัท
- นำเสนอแคมเปญจน์ทางด้านการตลาด
- ทำรายงานการเข้าถึง และความนิยมของตลาดต่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท จากทางช่องทางต่างๆ
- รับผิดชอบการนำ Branding ของบริษัทฯ ออกสู่ตลาดและการเข้าถึงใน Search Engine
- รับผิดชอบงานด้าน Content Marketing
- รับผิดชอบงานด้าน Social Media Marketing
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158923

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 เพชรบุรี เขาย้อย หนองปลาไหล
1. รับผิดชอบการทำใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
2. รับผิดชอบการต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวและ Passport
3. รับผิดชอบงานด้านการจัดตารางคนขับรถ
4. รับผิดชอบงานด้านสถานที่และการจัดห้องประชุม
5. รับผิดชอบงานด้านคลังสินค้า
6. ประสานงานด้านการต่อใบอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปี
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158295

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 เพชรบุรี เขาย้อย หนองปลาไหล
ขับรถส่งสินค้า
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 155857

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 เพชรบุรี
รับผิดชอบในงานทรัพยากรบุคคล งานควบคุมดูแลเอกสาร งานด้านการจัดการทั่วไป รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์ในบางกรณี และการควบคุมดูแลทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

ความรับผิดชอบหลัก
1. งานด้านเอกสารทรัพยากรบุคคล
2. งานควบคุมเอกสาร
3. งานจัดซื้อทั่วไป
4. งานประสานงานกับหน่วยงานราชการ และในองค์กร
5. งานดูแลสต็อค
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121668

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1.ตรวจสอบและแก้ไขหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
2. แก้ไขปรับปรุงงานในระบบไฟฟ้า
3. ควบคุมและดูแลเครื่องกำเนิดไอน้ำ
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 24/12/2562

เลขที่ประกาศ : 121663

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการบริษัท

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการบริษัท

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษั
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 24/12/2562

เลขที่ประกาศ : 121661

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
- เช็คสต๊อก
- ตรวจนับสินค้า
- ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า
- รายงานบัญชี สต๊อกในระบบ M 3
- ควบคุมดูแลระบบเอกสารและเอกสารภายในแผนก
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 24/12/2562

เลขที่ประกาศ : 110213

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ไฟฟ้า น้ำประปา สาธารณูปโภค
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110212

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
- ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องจักร
- สำรวจความพร้อมของเครื่องจักรก่อนทำการผลิต
- ควบคุมการเปิด ปิด และเดินเครื่องจักร
- แก้ไขปัญหาระหว่างการเดินเครื่อง
- บันทึกรายงานและข้อมูลการควบคุมเครื่อง
- ตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางกายภาพ
- บันทึกรายงานผลการตรวจสอบทางกายภาพ

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 24/11/2562
หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี
เพชรบุรี ฝึกงานเพชรบุรี งานชั่วคราวเพชรบุรี งานนอกเวลาเพชรบุรี งานประจำเพชรบุรี งานราชการเพชรบุรี งานต่างประเทศเพชรบุรี งานอื่นๆเพชรบุรี
หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี
เพชรบุรี ฝึกงานเพชรบุรี งานชั่วคราวเพชรบุรี งานนอกเวลาเพชรบุรี งานประจำเพชรบุรี งานราชการเพชรบุรี งานต่างประเทศเพชรบุรี งานอื่นๆเพชรบุรี