เพชรบุรี หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เพชรบุรี หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพชรบุรี หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เพชรบุรี หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เพชรบุรี Ø
หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 87004 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 121668

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1.ตรวจสอบและแก้ไขหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
2. แก้ไขปรับปรุงงานในระบบไฟฟ้า
3. ควบคุมและดูแลเครื่องกำเนิดไอน้ำ
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121663

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการบริษัท

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการบริษัท

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษั
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121661

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
- เช็คสต๊อก
- ตรวจนับสินค้า
- ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า
- รายงานบัญชี สต๊อกในระบบ M 3
- ควบคุมดูแลระบบเอกสารและเอกสารภายในแผนก
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110213

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ไฟฟ้า น้ำประปา สาธารณูปโภค
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110212

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
- ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องจักร
- สำรวจความพร้อมของเครื่องจักรก่อนทำการผลิต
- ควบคุมการเปิด ปิด และเดินเครื่องจักร
- แก้ไขปัญหาระหว่างการเดินเครื่อง
- บันทึกรายงานและข้อมูลการควบคุมเครื่อง
- ตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางกายภาพ
- บันทึกรายงานผลการตรวจสอบทางกายภาพ

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 10 เดือนที่ผ่านมา

หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี
เพชรบุรี ฝึกงานเพชรบุรี งานชั่วคราวเพชรบุรี งานนอกเวลาเพชรบุรี งานประจำเพชรบุรี งานราชการเพชรบุรี งานต่างประเทศเพชรบุรี งานอื่นๆเพชรบุรี
หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี
เพชรบุรี ฝึกงานเพชรบุรี งานชั่วคราวเพชรบุรี งานนอกเวลาเพชรบุรี งานประจำเพชรบุรี งานราชการเพชรบุรี งานต่างประเทศเพชรบุรี งานอื่นๆเพชรบุรี